POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Vă mulțumim pentru interesul acordat ELCO. Dorim să vă știți datele în deplină siguranță atunci când ne vizitați site-ul | microsite-ul. Prin această politică de confidențialitate vă aducem la cunoștință ce date culegem, prelucrăm și stocăm, precum și în ce scop. Prevederile politicii noastre de confidențialitate respectă Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD).

Operator de date
Operatorul de date, conform definiției date de RGPD, este:

ELCO GmbH
Dreieichstraße 10
D – 64546 Mörfelden-Walldorf

Telefon: +49 (0) 7471/187-0
Fax: +49 (0)7471/187-111
E-mail: info@de.elco.net

Responsabil cu protecția datelor
Dacă aveți întrebări despre culegerea, prelucrarea sau utilizarea datelor cu caracter personal, dacă aveți nevoie de informații de orice fel despre datele dvs., dacă trebuie să vă corectați ori să vă ștergeți datele sau să vă retrageți consimțământul referitor la utilizarea acestora, vă rugăm să trimiteți un e-mail responsabilului cu protecția datelor:

E-mail: Datenschutz@de.elco.net

Prelucrarea datelor pe site-ul nostru
Atunci când vizitați site-ul | microsite-ul www.trigon-xxl.com, serverul nostru web stochează temporar fiecare accesare într-un fișier jurnal. Se culeg și se stochează datele de mai jos (ulterior, acestea se șterg automat):

– Adresa IP a computerului solicitant
– Data și ora accesului
– Numele și URL-ul fișierului preluat
– Volumul datelor transmise
– Notificare: preluarea s-a realizat cu succes sau nu
– Datele de identificare a browserului și a sistemului de operare utilizat.


Aceste date se prelucrează pentru a face posibilă utilizarea site-ului (stabilirea unei conexiuni), pentru a asigura securitatea sistemului, administrarea tehnică a infrastructurii de rețea și optimizarea site-ului. Aceste date nu se pot utiliza pentru a identifica persoane. Aceste date nu se combină cu informații din alte surse și se șterg după efectuarea unei analize statistice.

Baza legală a prelucrării datelor este Art. 6(1)(f) din RGPD.

Culegerea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal
Utilizăm datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin formularul de contact pentru a vă răspunde la solicitările din formularele respective. Dacă în câmpul obligatoriu Țară specificați o altă țară decât Germania, vom transmite solicitarea de contact companiei din Ariston Thermo Group care deservește țara respectivă, iar aceasta vă va răspunde direct.

Pe toată durata prelucrării datelor vor fi luate în considerare interesele dvs. legitime, conform reglementărilor legale.

Atunci când ne vizitați site-ul, culegem și prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți în mod liber consimțit (de exemplu, numele, adresa de e-mail sau adresa poștală) exclusiv pentru a vă prelucra comanda. Fac excepție situațiile în care ne-ați dat consimțământ special pentru prelucrări în alte scopuri.

Baza legală a prelucrării datelor este Art. 6(1)(b) din RGPD.

Transferul datelor cu caracter personal către terțe părți
Datele dvs. se transferă companiei de transport, în măsura în care acest lucru este necesar pentru livrarea bunurilor. Pentru a prelucra plățile, transferăm informațiile de plată instituției de credit care procesează plata. În ceea ce privește solicitările de contact, transferăm datele dvs., conform prevederilor anterioare, companiei corespunzătoare din Ariston Thermo Group.

Baza legală a prelucrării datelor este Art. 6(1)(b) din RGPD.

Utilizarea cookie-urilor
Utilizăm cookie-uri pentru a vă oferi o experiență mai bună pe site-ul | microsite-ul www.trigon-xxl.com și pentru a face posibilă utilizarea anumitor funcții. Cookie-urile sunt mici fișiere text utilizate drept identificatori. Cookie-urile se transferă pe hard discul computerului dvs. și se citesc prin intermediul browserului web, în timpul vizitei pe site („cookie-uri de tip sesiune”). Vă rugăm să rețineți că unele dintre aceste cookie-uri se setează imediat ce ne accesați site-ul. În plus, utilizăm cookie-uri permanente, care se stochează pe hard discul computerului dvs. timp de cel mult un an. Acestea ne permit să vă recunoaștem browserul la următoarele vizite.

Pentru a recunoaște limba pe care o utilizați, se poate folosi un cookie suplimentar, numit „pll language”. Limba setată se stochează în aceasta timp de un an, ca la următoarea vizită site-ul să fie afișat direct în limba preferată.

Puteți împiedica stocarea de cookie-uri pe computer prin schimbarea setărilor corespunzătoare în browser. Acest lucru poate restrânge gama de funcții pe care le puteți utiliza în paginile noastre web.

Baza legală a prelucrării datelor este Art. 6(1)(f) din RGPD.

Drepturile persoanelor vizate
Conform RGPD, aveți următoarele drepturi legale în calitate de persoană vizată, dacă sunt îndeplinite condițiile de aplicare:

– Dreptul de retrage oricând, în condițiile Art. 7(3) din RGPD, consimțământul acordat conform Art. 6(1)(a) din RGPD. Într-un asemenea caz nu avem dreptul să continuăm activitățile de prelucrare a datelor, care aveau la bază consimțământul respectiv.
– Dreptul de a accesa datele dvs. pe care le stocăm, în baza Art. 15 din RGPD,
– Dreptul de a rectifica datele incorecte, în baza Art. 16 din RGPD,
– Dreptul la ștergerea datelor dvs. pe care le stocăm, în baza Art. 17 din RGPD,
– Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs. pe care le stocăm, în baza Art. 18 din RGPD,
– Dreptul la portabilitatea datelor, în baza Art. 20 din RGPD,
– Dreptul la opoziție, în baza Art. 21 din RGPD,
– Dreptul de a face reclamație la o autoritate de supraveghere, în baza Art. 77 din RGPD, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. nu respectă RGPD.


Dreptul la opoziție
Dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în baza unor interese legitime, cu respectarea prevederilor Art. 6(1)(f) din RGPD, aveți dreptul, în baza Art. 21 din RGPD, să vă opuneți prelucrării respective, în măsura în care situația dvs. personală justifică o asemenea opoziție.

Dacă doriți să vă exercitați dreptul la opoziție, este suficient să trimiteți un e-mail la adresa contact@elco.com.ro.

Dacă vă opuneți, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate decât dacă putem demonstra că avem bază legală solidă pentru prelucrare, care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile dvs.

Securitate
Vă mulțumim pentru încredere și vom acționa cu cea mai mare atenție pentru a vă apăra datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat. Cu toate acestea, atunci când comunicăm prin e-mail, nu putem garanta securitatea completă a datelor. De aceea, vă recomandăm să trimiteți eventualele informații confidențiale prin poștă.

Stare: 13/08/2019