PRIVACYBELEID

We zijn blij dat u geïnteresseerd bent in ELCO en we willen dat u zich veilig voelt bij de bescherming van uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt | microsite. In dit privacybeleid zullen wij u informeren over de gegevens die wij verzamelen, verwerken en opslaan en voor welke doeleinden we dit doen. Onze bepalingen inzake gegevensbescherming zijn in overeenstemming met de regels van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverantwoordelijke
De gegevensverantwoordelijke zoals gedefinieerd in de AVG is:

ELCO GmbH
Dreieichstraße 10
D – 64546 Mörfelden-Walldorf

Telefoon: +49 (0) 7471/187-0
Fax: +49 (0)7471/187-111
E-mail: info@de.elco.net

Functionaris voor gegevensbescherming
Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, als u informatie over uw gegevens nodig heeft of als u uw gegevens moet corrigeren of wissen of de toestemming voor het gebruik ervan moet intrekken, kunt u een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming:

E-mail: Datenschutz@de.elco.net

Gegevensverwerking op onze website
Wanneer u onze website | microsite www.trigon-xxl.com bezoekt, slaat onze webserver elke toegang tijdelijk op in een logbestand. De volgende gegevens worden verzameld en opgeslagen voordat ze automatisch worden verwijderd:

– IP address of the requesting computerIP-adres van de aanvragende computer
– Datum en tijd van de toegang
– Naam en URL van het opgehaalde bestand
– Hoeveelheid verzonden gegevens
– Melding of het ophalen succesvol is verlopen
– Gegevens ter identificatie van de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem.


Deze gegevens worden verwerkt met het oog op het gebruik van de website (het tot stand brengen van een verbinding), systeembeveiliging, technisch beheer van de netwerkinfrastructuur en optimalisatie van de website. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt om specifieke personen te identificeren. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen; de gegevens worden ook na een statistische analyse verwijderd.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens
Wij gebruiken de door u verstrekte persoonlijke gegevens via ons contactformulier om te reageren op verzoeken die u ons via het contactformulier kunt sturen. Als u in het gewenste land een ander land dan Duitsland opgeeft, sturen wij uw contactverzoek door naar het bedrijf van de Ariston Thermo Group dat verantwoordelijk is voor dat land. Dit bedrijf zal dan direct op uw verzoek reageren.

Bij de verwerking van de gegevens zal te allen tijde rekening worden gehouden met uw rechtmatige belangen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens die u vrijwillig met ons deelt (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres of postadres) uitsluitend voor de verwerking van uw bestelling, tenzij u speciale toestemming heeft gegeven voor andere doeleinden.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, onder b), van de AVG.

Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden
Uw gegevens worden doorgegeven aan het transportbedrijf dat belast is met de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Om betalingen te verwerken, sturen wij uw betalingsgegevens door naar de kredietinstelling die belast is met de verwerking van de betaling. Voor wat betreft de contactverzoeken, geven wij uw gegevens door aan het desbetreffende bedrijf van de Ariston Thermo Group, zoals hierboven beschreven.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, onder b), van de AVG.

Gebruik van cookies
Wij gebruiken cookies om uw ervaring met onze website | microsite www.trigon-xxl.com te verbeteren en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die als identificatiemiddel worden gebruikt. Wij verzenden cookies via uw webbrowser naar de harde schijf van uw computer en kunnen ze uitlezen tijdens uw bezoek aan onze website (“sessiecookies”). Houd er rekening mee dat sommige van deze cookies worden geplaatst zodra u onze website bezoekt. Daarnaast gebruiken we ook permanente cookies die tot een jaar lang op uw harde schijf worden opgeslagen en die ons in staat stellen uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

Om uw nationale taal te herkennen, kan een extra cookie, zogenaamde “pll-taal” cookie, worden gebruikt om de door u ingestelde taal voor een jaar op te slaan, zodat onze website bij uw volgende bezoek direct in uw nationale taal wordt weergegeven.

U kunt het opslaan van cookies op uw computer voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Dit kan echter de mogelijkheden die u op onze webpagina’s ter beschikking staan, beperken.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Rechten van de betrokkene
Op grond van de AVG heeft u de volgende wettelijke rechten als betrokkene, mits de vereisten daarvan van toepassing zijn:

– Het op eender welk moment herroepen, in overeenstemming met art. 7, lid 3 van de AVG, van de toestemming die ons overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG kan zijn gegeven; bijgevolg mogen wij de gegevensverwerkingsactiviteiten die op deze toestemming gebaseerd waren, niet voortzetten.
– Recht van toegang tot uw gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met art. 15 van de AVG,
– Recht op correctie van onnauwkeurige gegevens overeenkomstig art. 16 van de AVG,
– Recht op het wissen van uw gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met art. 17 van de AVG,
– Recht op beperking van de verwerking van uw door ons opgeslagen gegevens in overeenstemming met art. 18 van de AVG,
– Recht op dataportabiliteit overeenkomstig art. 20 van de AVG,
– Recht om bezwaar aan te tekenen in overeenstemming met de bepalingen van art. 21 van de AVG,
– Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met art. 77 van de AVG als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben niet in overeenstemming is met de AVG.


Recht van bezwaar
Op voorwaarde dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f), van de AVG, hebt u het recht, overeenkomstig artikel 21 van de AVG, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor zover er gronden voor bezwaar zijn met betrekking tot uw persoonlijke situatie.

Als u gebruik wilt maken van uw recht om bezwaar aan te tekenen, kunt u gewoon mailen naar info@atagverwarming.com.

Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens niet langer door ons verwerkt, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Veiligheid
Wij waarderen uw vertrouwen en zullen met de grootst mogelijke voorzichtigheid te werk gaan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Bij communicatie via e-mail kunnen wij echter geen volledige veiligheid van de gegevens garanderen. Wij adviseren daarom vertrouwelijke informatie per post te versturen.

Status: 13-08-2019